SLM 18000 3014 - Tygfragment av ylle

Titel

SLM 18000 3014 - Tygfragment av ylle

Anmärkning

Tygfragment av ylle, tuskaft. En sida rak, en del av motstående sida svängd för ärm?).
Fragmenten som funnits i konservators vård kommer sannolikt från Rådhusgrävningen. Information saknas.
Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare öppnade ytan, ett 70 meter långt schakt med en sammanlagd yta om cirka 200 m2 ner till steril nivå (SR49a). I schaktet påträffades lämningar i sex skikt från tidsavsnittet 1200-1400-tal. Kulturlagren inom denna del av undersökningsytan uppgick till en tjocklek av cirka två meter och bestod av avfallslager samt träbroläggningar och huslämningar av trä. I avfallslagren påträffades keramik, stora mängder trä- och läderföremål, runristade träföremål samt ett myntstampsavtryck av bly daterat till 1200-talets början. Fyndmaterialet uppgår till omkring 2500 fyndposter. Kulturlagren inom kvarteret Rådhuset uppgick alltså till cirka 2,5 meters tjocklek och kunde följas från tidig medeltid fram till 1600-talets slut (Arkivrapport dnr 129/65, SMA).

SLM 10876 och 11268 innehåller material från kvarteret Rådhuset 1963-66.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

18000

Samtidigt förvärvat

Kvarteret Rådhuset Nyköping 1963-1966

Förvärvsdatum

1971-11-16

Sakord

Textil

Specialbenämning

Fragment

RAÄ-nummer

231

Material

Textil: Ylle

Bredd (mm)

190

Höjd (mm)

260

Teknik

Vävt

Fyndort - Fornlämningstyp

Stadslager

Fyndort - Kvarter

Kv Rådhuset

Fyndort - Ort

Nyköping

Fyndort - Socken

S:t Nicolai

Fyndort - Kommun

Nyköping

Fyndort - Län

Södermanland

Fyndort - Landskap

Södermanland

Fyndort - Land

Sverige

Fyndort - Fyndnummer

3014

Fyndort - Fyndomständighet

Arkeologisk undersökning

Källhänvisning

“SLM 18000 3014 - Tygfragment av ylle,” Sörmlands museum, hämtad 27 november 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/281237.