SLM 5621 - Pergamentbrev, fastebrev från Nyköping daterat 1533

Titel

SLM 5621 - Pergamentbrev, fastebrev från Nyköping daterat 1533

Anmärkning

Fastebrev från Nyköping 1533. Tre vaxsigill utan dosa, fastsatta med pergamentband. Diam 39mm, 32mm och 41mm.
Pergamentets höjd är med sigillen 220mm.

Lasse Tidhemandsson på Forssa säljer till Jacop Smålänning.

Enligt medföljande dokument: "Sigillen under pergamentet är inte sakkunningt tolkade, men avtrycket till vänster återger ett vapen med ett sjöblad och antikva-versalerna"L T" betyder Lasse Tidhemansson till Forssa, dvs utfärdaren av fastebrevet. Det nästan helt förstörda.."

Avskrift av brevet:
Jagh Lasse Tidhemandson på Forssa Gör vittligtt medt theta mitt opna breffue att iagh medt minne elskelige hustrus christina pedsdotters godhvilia samtyckio och ia, haffuer sålt och vplåtit beskedeligom manne iacop smålenning een gård liggiandes j nycöping östan åna j rönahärade och helghona soken millan lasse pungamakares gård och stembromss gården som håller i breddena vedh gatuna xiiii och xx alna och itt j quartter minne /bredden vid åna/ xix och xx alna och itt quartter /i lengena ffrå gatuna till åna/ itt quartter minne en v: sinom xx alna för 1 (v = 50) mk:er orts huilkin gård iach medt minne förenempde elskelige hustro och hennes käre systter hustro madelin iöns skriffuares köpt hadhe aff ärlighom och velbyrdighom manne iacop pederss på diwla/then och war heembudin: lagbudin och laghstonden som bewiisligit är medt borgmestare och rådh ther sammestads/ och kennes iach mich förenåmnda l (alltså = 50) mk: pengar haffua rettdheligen opburit mich til goda bettalning, huarföre åffhender iach mich mina efterkommande arffuina förenämnda gård och tompt och tileegnar honom förenämnde iacop smålenning och hans arffuingar til ewerdeliga ägho att så j sanning är och til bättre wisso och högere förwaring beder iag ärligis och velbyrne mannens Cristiern Larssons incegle på flettna och borgmästare och rådet i nycöpingh medt mino egno hängiandes nedhanför tessas Ciggill som giffuitt är i nycöping anno D/omi/ni md iij die dag pingst.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

5621

Samtidigt förvärvat

Samling: Handskrifter och brev från 1400- till 1700-talet

Tillkomsttid start

1533

Historik

Nyköping Nyköping Sverige

Förvärvsdatum

1931

Sakord

Pergamentbrev

Specialbenämning

Köpebrev

Material

Trä Vax

Bredd (mm)

240

Höjd (mm)

140

Djup (mm)

15

Diameter (mm)

40

Tillverkning - Land

Sverige

Tillverkning - Län

Södermanland

Tillverkning - Ort

Nyköping

Källhänvisning

“SLM 5621 - Pergamentbrev, fastebrev från Nyköping daterat 1533,” Sörmlands museum, hämtad 27 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/292688.