SLM M023519 - Altarduk i Roggemuseet 1948

Antependium, altarduk från Fors kyrka i Eskilstuna i textilrummet på Roggemuseet i Strängnäs år 1948. Textilsamlingens dyrbaraste duk. Den är dock, som framgår av broderierna, ursprungligen avsedd för ett helt annat ändamål.

"I monterns bortre vägg är förhängd tvenne antependier, det övre från Fors kyrka i Eskilstuna, det undre från Barva kyrka. Med hänsyn till det ändamål eskilstunaantependiet fyllt är dess utsmyckning överraskande. Utförandet är synnerligen dyrbart och välgjort med brokiga applikationer av sidensammet, guld- och silvergaloner och spetsar, samt sidenband, allt broderat med olikfärgat silke, guld, silver samt äkta pärlor. Orneringen utgöres både av lösa blommor, blomsterurnor etc. samt av figurscener av påtagligt profant innehåll, även om deras rätta tydning ännu icke är gjord - man har gissat på scener ur någon opera, roman e. d. Några av figurscenerna ha dock som underskrift årstidernas namn på franska, och i dessa framställda kvinnofigurer föreställa således resp. årstidernas personifikationer: Vintern, en kvinna som värmer sig vid en eld; Våren, en kvinna som bär blommor; Sommaren, en kvinna med ax oh skära och slutligen Hösten, personifierad av en kvinna som kramar saften ur en druva. De franska inskrifterna ange otvetydigt Frankrike som ursprungsland för detta antependium. Då antependiet upptill är ojämnt avskuret torde det utgjort en del av en större duk, av bildinnehållet att döma givetvist av profant ursprung och sydd och broderad i Frankrike sannolikt omkring 1700. Att den brukats som antependium kan bero poå, att den överlämnats till kyrkan som gåva av någon, vars önskemål man icke velat eller kunnat böja" /Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 112-113.

Objekttyp

Titel

SLM M023519 - Altarduk i Roggemuseet 1948

Anmärkning

"Södermanlands hembygdsförbunds samlingar av kyrklig konst, som ursprungligen hopbragts av Södermanlands fornminnesförening, äro tillsvidare utställda i översta våningen på Roggemuseet i Strängnäs. Samlingarna omfatta i huvudsak medeltida kultbilder i trä, vars förhållandevis stora antal gör samlingen till en av de förnämsta i Svensk landsort, samt kyrkliga textilier, varav en de är medeltida men flertalet från nyare tid. Enstaka andra föremål från tiden efter reformationen kompletera utställningen, så att den kan sägas visa prov på kyrklig konst från medeltidens äldsta skede fram till 1700.talets slut, vilket i runt tal vill säga den kyrkliga konsten inom landskapet under nära sju århundraden"/Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 99-100.

"Kyrkomuseet i Strängnäs har under året delvis nyordnats. Lokalstyrelsen vid läroverket har upplåtit en våning i Roggeborgen som utställningslokal, ett tillmötesgående för vilket Hembygdsförbundet känner en stor tacksamhet. Rikssalen ingår i denna våning, och - som redan antytts - iordningställdes den under förra delen av september månad i form av en kyrksal för utställning av medeltida skulptur. Planer finnas att under nästa arbetsår utbygga utställningen åtminstone med en skrudkammare. I sådant syfte har ett antal mässhakar och antependier undergått konservering vid Pietas, så att de skola kunna tjäna som utställningsföremål. - Utställningen sågs under hösten av 5,000 personer". Utställningen invigdes vid årsmötet den 14 september. /Ur Sörmlandsbygden 1948 sidan 148.

Del av bild publicerad i Sörmlandsbygden 1948 sidan 113.

Tillhör Eskilstuna Stadskyrka.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M023519

Förvärvsdatum

1985-11-28

Motiv

Roggemuseet Lektorsgatan 9 Kyrkberget Strängnäs Strängnäs Åker Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M023519 - Altarduk i Roggemuseet 1948,” Sörmlands museum, hämtad 27 juli 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/358149.

Publikationer

  • (1948). Sörmlandsbygden 1948: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok [Årsbok]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund.