SLM M025362 - Runsten vid Överselö kyrka år 1968

SLM_M025362.JPG
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygds- och museiförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Runsten, runristning RAÄ Överselö 148:6 vid Överselö kyrkas västvägg år 1968

Objekttyp

Titel

SLM M025362 - Runsten vid Överselö kyrka år 1968

Anmärkning

Södermanlands runinskrifter 205 (Sö 205)

"205 Kyrkan. Ingjald och Visäte och Stenulv, de reste stenen efter Karl sin fader, och Gillög efter sin maka och Inga efter sin son och Ärnger efter sin broder. Äsbjörn och Tidkume höggo runorna. Orökja målade. (Endast stenens mittparti är i behåll.)"
[...]
"... ett studium av de svenska runinskrifterna visar, att de har kommit till under tiden c : a 1025-1075. Någon närmare datering av de enskilda inskrifterna i vår kommun står inte till buds. Vidare skall fastslås, att de allra flesta inskrifterna är minnesstenar vid vägen eller vid en samlingsplats och icke gravstenar på bygravfält eller kyrkogård. I flera fall har man valt ett jordfast block för att få skrivplats för runorna"
[....]
"Inskrifterna ger oss namnen på en eller två generationer i 1000-talets Selaö, men en av stenarna ger oss tre släktled, Det är den fragmentariska men förr så ståtliga stenen vid Överselö kyrka. Där får vi veta, att Inga hade sönerna Ärnger och Karl. Sen senare gifte sig med Gillög och fick sönerna Ingjald, Vise och Stenulv"
[....]
"Slutligen får vi inte glömma, att seden att rista minnesmärken med runinskrifter var en kristen sed, som framför all slagit rot i mälardalen. Sörmland har sålunda 400 kända ristningar" / Ur Stallarholmens kommun (1969), sidan 22-23, 24, 25

Litteraturtips:
Runstenar i Södermanland (1984), sidan 97

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M025362

Tillkomsttid start

1968

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygds- och museiförbund

Motiv

Överselö kyrka Överselö Överselö Selebo Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M025362 - Runsten vid Överselö kyrka år 1968,” Sörmlands museum, hämtad 30 november 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/361915.