SLM M025977 - Runsten

Runsten

Objekttyp

Titel

SLM M025977 - Runsten

Anmärkning

Nyfynd Ca 1961. Till riksantikvarieämbetet. I samband med annan förrättning i Södermanland granskade och uppmålade jag den 13 juli 1971 ett runstensfragment vid Tyttinge gård i Grödinge socken. Gråspräcklig granit. Mått 47x20 centimeter. Tjocklek 20 centimeter. Fragmentets övre långsida är ursprunglig, de andra sidorna har råa brottytor. Längs den ursprungliga långsidan löper ett runband med ett fåtal runor. På den vänstra kortsidan sitter en grov järnnagel islagen. Fragmentet utgör resten av en runsten, som enligt uppgift av gårdens nuvarande arrendator, lantbrukare Nils Wirell, år 1911 påträffades i åkern omkring 200 meter söder om Tyttinge mangårdsbyggnad. Runstenen påträffades i samband med täckdikning. Den slogs sedermera sönder. Det bevarade fragmentet hittades någon gång under åren 1960-1961 av Nils Wirell. Det påträffades som stödsten till en spiltstolpe i stallet. Omfattande efterforskningar efter ytterligare delar av runstenen gav negativt resultat. Fragmentet står nu uppställt vid gårdsplanen, ett tiotal meter väster om mangårdsbyggnaden och intill gårdens flagggstång. Inskrift: ...tain : at ... '...(s)ten efter ...' Till läsningen: Runornas höjd 9 centimeter. Ingen tvekan om läsningen av runorna. Nedre ramlinjen är endast delvis bevarad. I 1 t saknas nederdelarna av hst och den högra bistaven. Toppen av hst i 6t saknas. Sk i form av ett kolon. Inga spår av ristning vare sig framför 1 t eller 6t. Stockholm den 15juli 1971. Vördsamt Helmer Gustavson

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M025977

Tillkomsttid start

cirka 1961

Motiv

Tyttinge Grödinge Grödinge Svartlösa Botkyrka Stockholm Södermanland Sverige

Källhänvisning

“SLM M025977 - Runsten,” Sörmlands museum, hämtad 1 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/363523.