SLM M026202 - Peregrinus gravsten i Fors kyrka ca 1959

Prästen Peregrinus av Johanniterorden's gravsten från 1338 i Fors kyrka, som kyrkoherde Christoffer Siggesson gjorde om till gravsten över föräldrarnas grav år 1643. Vid en kyrkoreparation 1843 slogs stenen sönder och kastades ut i kyrkans bod, för att under 1940-talet muras in kyrkans vapenhus.

Objekttyp

Titel

SLM M026202 - Peregrinus gravsten i Fors kyrka ca 1959

Anmärkning

"År 1338 dog en av ordensprästerna i klostret och då anskaffades en väldig kalkstensskiva, som höggs som gravsten åt honom. I stenens kant anbragtes en latinsk inskrift, som i översättning lyder: 'Herrans år 1338, under martyren Laurentii oktav (= 17 augusti), dog herr Peregrinus, präst i Johanniterorden'. Stenen var en av dem, som räddades över från klostret till Fors' kyrka. Vid mitten av 1600-talet gick den tydligen under benämningen 'S:t Eskils liksten', och borde därför ha åtnjutit all aktning, men icke för ty lät dåvarande kyrkoherden i församlingen Christoffer Siggesson, hugga om den till täckhäll över sina föräldrars grav i kyrkans kor. Lyckligtvis lät han den medeltida kantskriften vara i behåll, men mittpartiet bär sedan dess följande inskrift. 'Här under ligga begrafna afsomnade anno 1643 then 3 maii, item Ebba Andersdotter, hans elskeliga hustro, hwilken i Herranom dödh blef anno 1625 den 2 december' [...] Kyrkoherdens tilltag sågs med oblida ögon bl.a. av biskop Erik Benzelius, som vid en visitation år 1791 tecknat till protokollet: 'Och hade den gode Hr Christopher i Eschilstuna, som för någon tid sedan levde, gjort något annat, när Han lät borthugga den gamla Inscriptionen, som var på Likstenen efter S:t Eschil och hugga sin i stället, hade Han gjort wäl'. Peregrinii liksten låg därefter framför altaret i Fors' kyrka till en kyrkoreparation år 1843, då stenen blev uppbruten, sönderslagen och utkastad i kyrkans bod. På 1940-talet insattes de kvarvarande bitarna i vapenhusväggen i kyrkan tillsammans med ett stycke av en lockhäll till en eskilstunakista, vilken möjligen också kan vara flyttad från klosterkyrkan"
[...]
"I Fors' kyrka finns klosterbrodern Peregrinus' gravsten, på 1600-talet omgjord av kyrkoherde Christoffer Siggesson till gravsten över föräldrarnas grav" /Ur Sörmlandsbygden 1959 sidan 32-34.

Bild publicerad i Sörmlandsbygden 1959 sidan 35

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M026202

Tillkomsttid start

1959 (?)

Förvärvsdatum

1985-06-10

Motiv

Fors kyrka Eskilstuna Fors Västerrekarne Eskilstuna Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M026202 - Peregrinus gravsten i Fors kyrka ca 1959,” Sörmlands museum, hämtad 3 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/363745.

Publikationer

  • (1959). Sörmlandsbygden 1959: Södermanlands hembygdsförbunds årsbok [Årsbok]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund. s. 35.