SLM M034742 - Utgrävning vid Moäng år 1937

SLM_M034742.JPG
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Utgrävning av stenåldersboplats RAÄ Husby-Rekarne 21:1 av Sten Florin vid Moäng i Husby-Rekarne i samband med en kvartärgeologisk undersökning år 1937.

Objekttyp

Titel

SLM M034742 - Utgrävning vid Moäng år 1937

Anmärkning

"Vid Florins undersökningar hittades emellertid en utomordentligt rikt givande sådan boplats vid Moäng i Husby-Rekarne socken. Genom stöd från Riksantikvarieämbetet, Rekarnebygdens hembygdsförening, Eskilstuna Rotaryklubb samt enskilda, framför allt godsägare R. Larsson på Navsund, undersökte Florin boplatsen med ett mycket rikt resultat. Bl.a. visade sig, att tre till tiden olika föremålstyper kunde urskiljas bland fynden. Utgrävningen blev ett mycket viktigt led i Florins stora sörmlandsundersökning" /Ur Sörmlandsbygden 1938 sidan 128.

"Av de arbeten, som under det gångna året utförts inom Rekarnebygden med hembygdsföreningens medverkan, må nämnas följande: Kvartärgeologisk undersökning inom de lägre liggande delarna av området, omfattande pollenanalys och diatomacéstudier i torvmossar, utförd av amanuensen Sten Florin med fru Maj-Britt Florin som assistent. Arbetet avsåg att fastställa strandlinjens förändringar under stenåldern och ingår i den stora stenåldersundersökning av Södermanland, som amanuensen Florin är sysselsatt med. Genom stor gästfrihet emot makarna Florin har bl.a. fru A. Normelli, Lundby, i hög grad bidragit till arbetets underlättande och hembygdsföreningen har i övrigt svarat för de direkta utgifterna. I samband med nyssnämnda undersökning påträffades vid Moäng på Lundby ägor i Husby-Rekarne socken en stenåldersboplats av största intresse. På begäran av Riksantikvarieämbetet lovade föreningens arbetsutskott att ordna med arbetskraft för boplatsens utgrävning. En del personal ställdes gratis till förfogande av godsägare Larsson, Navsund, och fru A. Normelli, Lundby, m.fl. Emellertid måste ytterligare folk lejas för utgrävningarnas slutförande, och till avlöningarnas gäldande erhöll hembygdsföreningen värdefullt ekonomiskt stöd av Rotaryklubbens i Eskilstuna medlemmar. Den stora mängd fornfynd, som här påträffades vid utgrävningen, lämnar värdefulla upplysningar om den fiskare- och jägarebefolkning, som för snart 4 000 år sedan bodde här vid en havsvik" /Ur Sörmlandsbygden 1938 sidan 159-160.

"Havsstrandens förskjutningar och bebyggelseutvecklingen i östra Mellansverige under senkvartär tid" av Sten Florin i Geologiska Föreningens Förhandlingar 1944, sidan 551-634. "Under många år har S. Florin arbetat på en monografi över stenålderslandskapet Södermanland, dess nivå- och klimatförändringar. En populär framställning av sina resultat för östra Sörmland gav han i Sörmlandsbygden 1944. Nu ger han en av talrika kartor, pollendiagram m.m. åtföljd beskrivning över de av honom och hans hustru, fil. mag. M.-B. Florin utförda arkeologiska-kvartärgeologiska undersökningarna [....]. Även om en och annan av hans slutsater kunna ge anledning till diskussion, är detta ett för Sörmlands fornhistoria utomordentligt värdefullt arbete, och man får hoppas, att fortsättningen snart följer" /Ur Sörmlandbygden 1945 sidan 100-101.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

M034742

Tillkomsttid start

1937

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund

Motiv

Moäng Lundby Husby-Rekarne Västerrekarne Eskilstuna Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM M034742 - Utgrävning vid Moäng år 1937,” Sörmlands museum, hämtad 19 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/371979.