SLM R162-84-6 - Fogdö kyrka år 1944

slm_R162-84-6.jpg
Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Interiör i Floda kyrka år 1944 mot öster med predikstol av av domkyrkosnickaren i Strängnäs Mikael Rechner 1642, bänkinredning från ungefär samma tid och altaruppsats från 1700-talets början.

Objekttyp

Titel

SLM R162-84-6 - Fogdö kyrka år 1944

Anmärkning

"Interiör mot öster. Den fasta inredningen och de mera betydande inventarierna samverka lyckligt med den medeltida arkitekturen: predikstolen av domkyrkosnickaren i Strängnäs Mikael Rechner från 1642, bänkinredningen från ungefär samma tid och altaruppsatsen från 1700-talets början" [...]
"Altarprydnaden har gjorts ganska låg för att så litet som möjligt skymma ljuset från östfönstret. Detta var så mycket viktigare, då altarprydnaden tillkom, som koret vid den tiden ännu icke fick något tillskott av ljus från söder. Altarprydnaden är av trä, målad i vitt med förgyllda lister och ornament. Undre delen smyckas av rika sniderier med akantusblad och blomsterfestoner. Uppsatsen krönes av en medaljong med en relief av Kristus, allt omgivet av moln, små änglar och strålar. På ömse sidor stå evangelisterna Matteus och Johannes i rikt draperade dräkter. Altarprydnaden är ett vad uppbyggnaden beträffar ganska originellt verk men i fråga om figur- och ornamenstilen typisk för sin tid, 1700-talets början, vars svenska konstalstring dominerades av de bägge stora namnen Nicodemus Tessin d. y. och Burchardt Precht. Altarringen i vit och guld är från 1824. Den bekostades av baron Sack på Bergshammar och tillkom samtidigt med herrskapsbänken i öppningen till Bergshammarskoret. Predikstolen, som sedan 1925 varit målad i vitt med förgyllda ornament, återfick vid restaureringen 1936 sin ursprungliga ytbehandling. I korgens sidor insattes därvid konstnären Erik Sands evangelistfigurer såsom ersättning för de äldre figurer av samma slag, som ursprungligen otvivelaktigt funnits. Som mönster tjänade evangelistfigurerna på Torshälla kyrkas predikstol. Att man tog just detta mönster berodde på att de bägge predikstolarna av de stora likheterna i formerna att döma otvivelaktigt utförts av samma mästare. Men då predikstolen i Torshälla är ett verk av mäster Mikael Rechner, domkyrkosnickare i Strängnäs, bör detsamma också gälla Fogdö kyrkas predikstol. Den utfördes 1642 på bekostnad av landshövdingen Christer Posse på Bergshammar. Kyrkans bänkinredning är genomgående av synnerligen förnämt slag med fasaderna indelade av pilastrar och dörrarna prydda med bågställningar. Över allt förekomma gångjärn med dubbel S-svängda fästebeslag utom i koret där än rikare former, starkt erinrande om förhistorisk djurslingsornamentik, påträffas. Den förut nämnde landshövdingen Posse bekostade samtidigt med predikstolen också stolar kring koret och hade tidigare också låtit göra ett korskrank" / Ur Fogdö kyrka (1944) sidan 8-10

"Kyrkans interiör präglas framför allt av dess ovanliga längd och de högresta valven. Triumfkrucifixet tillkom vid 1400-talets mitt" /Ur "Fogdö kyrka", Sörmländska kyrkor 47 (1984) , sidan 6

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R162-84-6

Tillkomsttid start

1944

Bild byline

Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund

Motiv

Fogdö kyrka Fogdö Åker Strängnäs Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Repro: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM R162-84-6 - Fogdö kyrka år 1944,” Sörmlands museum, hämtad 6 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/378197.

Publikationer

  • Bohrn, Erik (1944). Fogdö kyrka: Sörmländska kyrkor 47 [Häfte]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund (Sörmländska kyrkor). s. 9.
  • Bergman, Mats (1984). Fogdö kyrka: Sörmländska kyrkor 47 [Häfte]. Nyköping: Södermanlands museum (Sörmländska kyrkor). s. 6.