SLM R177-90-5 - Ritning, Torshälla kyrka

slm_R177-90-5.jpg
Sörmlands museum
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Förslag till ny tornhuv, utfört av byggmästaren Fredrik Golling i Eskilstuna år 1786.

Objekttyp

Titel

SLM R177-90-5 - Ritning, Torshälla kyrka

Anmärkning

"Gamla bilder visa, att tornet före 1873 års brand avslutades med en oerhört hög, spetsig träspira, i vilken möjligen kunde ha bevarats delar av tornets ursprungliga huv; vad formerna beträffar återgav den dock ganska säkert denna. Tornhuven var liksom kyrktaket täckt med spån; 1624 omtalas 'hane', dvs. kyrktupp; en sådan ovanför ett kors med kulor synes också på en uppmätning från 1780-talet. Vid nämnda tid hyste man planer på att utbyta den gamla spiran mot en huv av modernare snitt; anledningen härtill synes bland annat ha varit en önskan att få en tornöverbyggnad, som var mindre ägnad att dra till sig blixten än den gamla, som redan tvenne gånger varit utsatt för nedslag. Ritningar till en ny tornhuv utarbetades av en byggmästare Anders Golling ifrån Eskilstuna. Det må icke förvåna, om överintendentämbetet icke gillade den gode byggmöätarens opus, som otvivelaktigt saknar varje spår av konstnärligt värde, och i ställe utarbetade ett eget förslag, som förmodligen avsåg en tornhuv i tidens stil. Detta förslag gillades emellertid icke av konungen, som 'både i anseende till ålderdomen och kyrkans prydnad, funnit bättre att på allt möjligt sätt söka bibehålla det gamla spetsiga tornet'. Överintendentämbetets nya förslag, som visar en hög spira med ovala gluggar inom en korskrönt omfattning och en kula på toppen, gillades av konungen 1787; någon ny tornspira utfördes emellertid icke. Konungens motivering för ogillande av ämbetets första förslag är ett mycket tidigt och intressant exempel på stilsträvanden av det slag, som blev 1800-talets konstteoretiska ledstjärna. År 1805 skadades tornet för tredje gången av blixten och reparerades åter; beslut fattades om anskaffande av åskledare. 1873 slog blixten ned för fjärde gången, men nu slapp elden lös och brände både tornspiran och kyrktaket" /Ur Torshälla kyrka (1943) sidan 6-8.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R177-90-5

Förvärvsdatum

1986-01-21

Motiv

Torshälla kyrka Torshälla Torshälla Västerrekarne Eskilstuna Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM R177-90-5 - Ritning, Torshälla kyrka ,” Sörmlands museum, hämtad 6 december 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/378977.

Publikationer

  • Bohrn, Erik (1943). Torshälla kyrka: Sörmländska kyrkor 25 [Häfte]. Eskilstuna: Södermanlands hembygdsförbund (Sörmländska kyrkor). s. 2.