SLM R210-90-5 - Stenyxor från Örsätter i Ludgo ca 1956

Några av de 55 stenåldersyxor som hittats vid Örsätter i Ludgo socken och som idag förvaras på Historiska museet.

Objekttyp

Titel

SLM R210-90-5 - Stenyxor från Örsätter i Ludgo ca 1956

Anmärkning

"Kommunens intressantaste stenåldersfynd kommer från Örsätter i Ludgo, där åtminstone 55 stenyxor hittats i de sandiga åkertäpporna. Yxorna har här fotograferats i Statens historiska museum, där de förvaras"
[…]
"När havsvågorna möblerat om bland istidens lösa material, så var Rönö färdigt att ta emot människorna. Det skedde troligen för ungefär 6.000 år sedan. Då stod havet vid pass 50 m högre än i våra dagar, och då var det, som skulle bli Rönö kommun, fortfarande en skärgård, men i den skärgården fanns åtminstone en större ö, som kunde vara behaglig för människor att slå sig ned på, och det var grusåsens krön mellan Ludgo kyrka och Öster Malma. Den än hade sandiga, långgrunda stränder, där de första bebyggarna kunde dra upp sina kanoter, "urholkningar", gjorda av grova trädstammar. Sandterrasserna kunde också ge torr mark att bygga hyddor på, och på den långsmala ön kunde säkerligen lätt ordnas jaktfällor för de vilda djuren med fallgropar i den lättgrävda sanden. Allt detta är naturligtvis saker, som vi bara kan gissa om, men säkert är, att inom detta område hittats så talrika fynd, att det är uppenbart, att vårar förfäder haft boplatser här. Det är viktigt att kunna konstatera, att just inom detta område hittats kommunens äldsta stenyxtyper, ungefär 6.000 år gamla. Viktigaste fyndplatsen är torpet Örsätter alldeles invid gränsen mot Bogsta socken. Där har hittats minst 55 stenyxor på ett litet område söder och öster om boningshuset. Åkrarna är sandiga där, och i södersluttningen bör ha varit lämpligt för stenålderns folk att slå sig ned. Enkla yxor, klumpigt tillslagna och grovt slipade har hittats där. Materialet för yxtillverkningen har man säkerligen letat fram vid stränderna på den agna ön eller någon angränsande. Det är den förut omtalade diabasen, som kommit till användning, ty den låter sig lätt bearbetas till sådana yxor" /Ur Rönö kommun (1956), sidan 21, 23

Inventarienr: SHM 19499, SHM 21632

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R210-90-5

Tillkomsttid start

cirka 1956

Motiv

Örsätter Ludgo Rönö Nyköping Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Påsikt: Sv/V

Material (foto)

Papper

Källhänvisning

“SLM R210-90-5 - Stenyxor från Örsätter i Ludgo ca 1956,” Sörmlands museum, hämtad 25 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/380045.

Publikationer

  • Schnell, Ivar (1956). Rönö kommun: Sockenbeskrivning 14 [Häfte]. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund (Södermanlands hembygdsförbunds sockenbeskrivningar för hembygdsundervisning). s. 23.