SLM R34-85-6 - Folkungavägen, dåvarande Skeppsbrovägen i Nyköping, sent 1800-tal

Folkungavägen, dåvarande Skeppsbrovägen. Vy från Östra Trädgårdsgatan. Foto omkring 1870

Här låg arbetarbostäder och skeppsvarvet. T.v. kvarteret Komministern och t.h. kvarteret Kompaniet. Bostadshusen på båda sidor om vägen kallades "Nya Stan" och byggdes omkring 1840 åt arbetarna vid Nyköpings Bruks- och Faktoribolag som slogs samman med Nyköpings Varv år 1841. Företaget hade då 371 anställda men 1844 gick det i konkurs.

I det ljusa huset t.h. hade Björkholm & Lövgren mekanisk verkstad på 1930-40-talet. I det ljusa huset t.v. startade Hakonbolaget sin verksamhet på 1930-talet. Bolaget blev med tiden I.C.A.

Bron på höger sida leder över Kanalen som byggdes på 1800-talet och försåg industrierna utmed sin väg med vattenkraft till maskinella utrustningar. Den startade vid västra delen av Kvarnbron och gick både ovan och i trätuber under jord. Kanalen passerade Nyköpingsån vid nuvarande Folkungabron på något som kallades Mejeribron och var avsedd enbart för gångtrafik. Det fanns även en smalspårig järnväg som bruket använde för interna transporter. Möjligen ser man den på höger sida av vägen. Källa: Bildgruppen Nyköping.

Se vidare "1800-talets skeppsbyggeri i Nyköping" av Per Klang

Objekttyp

Titel

SLM R34-85-6 - Folkungavägen, dåvarande Skeppsbrovägen i Nyköping, sent 1800-tal

Anmärkning

"Nuvarande Folkungavägen hade vid mitten av 1800-talet karaktären av bruksgata och kantades av röda arbetarbostäder. Dessa trähus byggdes på 1840-talet och området fick då namnet "Nya staden". Byggnaden i bildens mitt med gaveln mot gatan finns kvar än i dag (1972). Där bakom skymtar varvets kontor samt det stora skeppsskjulet. Längs gatans högra sida gick den smalspåriga järnväg, som förband varvet med de övriga anläggningarna vilka låg kring Storhusfallet." / ur "1800-talets skeppsbyggeri i Nyköping" av Per Klang 1972.

I Ivar Schnells "Nyköpings historia" 1963 omtalas området som "Nystaden". Här finns plan på arbetarbostäderna (sidan 166), "Byggnadernas plan visar, att åtta familjer skulle inlogeras i varje byggnad. Fem fick rum och kök, tre allenast ett "Spisrum".

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

R34-85-6

Tillkomsttid start

cirka 1870

Motiv

Folkungavägen Kompaniet 1 Nyköping Alla Helgona Rönö Nyköping Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Källhänvisning

“SLM R34-85-6 - Folkungavägen, dåvarande Skeppsbrovägen i Nyköping, sent 1800-tal,” Sörmlands museum, hämtad 16 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/381547.