SLM D2015-1574 - Kvarteret Hermelinen sett från Stockholmsvägen i norr.

D2015-1574.jpg
Foto: David Hansson/Sörmlands museum
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Hermelinen 383 - Kopia.jpg
Foto: David Hansson/Sörmlands museum
Creative Commons - Erkännande-Dela Lika
Kvarteret Hermelinen sett från Stockholmsvägen i norr. Större delen av bebyggelsen längs Stockholmsvägen är uppförd runt 1900-talets mitt. Fasader har dock förändrats på en del av husen och balkonger har bytts ut och glasats in vilket gör att stadsrummet förlorat en del av den ursprungliga enhetligheten. Stadsrummet här är därför inte lika känsligt för förändringar som i närheten av Östra Storgatan.

Kommentar till 3D:bild: Siktlinje något längre ned på Stockholmsvägen. Tillbyggnaden kommer att bli synlig, men till viss del döljas av de träd som finns längs gatan idag. Det före detta tullhuset som ligger precis i slutet av gatan kommer även fortsatt att vara i fokus. (Skiss: David Hansson)

Bilden är tagen i samband med en antikvarisk konsekvensanalys av kvarteret Hermelinen. Analysen utfördes på uppdrag av fastighetsägaren som ville göra en tillbyggnad på affärs- och bostadshuset i Hermelinen 7.

Nils August Svensson grundade 1892 en järn- och redskapshandel vid Östra Storgatan 11. 1905 uppför han en lagerbyggnad på östra delen av den då obebyggda tomten vid Östra Storgatan 36 och det är troligt att verksamheten då flyttade hit. 1907 uppförs det putsade bostads- och affärshuset i 3 ½ våningar vid Östra Storgatan. Byggnaden ritades av arkitekt Ernst Neijhoff och hade butiks- och kontorslokaler i bottenvåningen och bostadsytor i våningarna ovan denna. Huset var ett av de första i Nyköping att förses med vattentoalett.

Objekttyp

Titel

SLM D2015-1574 - Kvarteret Hermelinen sett från Stockholmsvägen i norr.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

D2015-1574

Tillkomsttid start

2015-10-28

Bild byline

Foto: David Hansson/Sörmlands museum

Motiv

Hermelinen 7 Östra Storgatan Hermelinen Nyköping S:t Nicolai Jönåker Nyköping Södermanland Södermanland Sverige

Motivkategori

Bildtyp

Digital: Färg

Källhänvisning

“SLM D2015-1574 - Kvarteret Hermelinen sett från Stockholmsvägen i norr.,” Sörmlands museum, hämtad 28 februari 2020, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/440178.