SLM 51055 - Medeltida ljuskrona av järn, med text och enhörningar, från Bogsta kyrka

Titel

SLM 51055 - Medeltida ljuskrona av järn, med text och enhörningar, från Bogsta kyrka

Anmärkning

Medeltida ljuskrona tillverkad av en genombruten järnring med gotisk text varvat med bilder av djur, enhörningar. Fyrkantig ställning i mitten som bär upp två sannolikt något senare ljushållare på fyra ben. Ljushållare av järnring med hål upptill. Dekorerade med snodda järntenar. Nertill på ställningen två piggar för fastsättning av ljus. kronan hänger i en enkel järntråd. Diameter ca 60 cm, järnringen är ca 8,5 cm hög. Höjd ca 20 cm.
Ljuskronan är återfunnen i Strängnäs museums samlingar, bara noterad som "Ljuskrona av järn, Inskription 70". Någon tillhörande information har inte återfunnits där.

I "Katalog öfver Södermanlands Fornminnesförenings kyrkomuseum i Strängnäs" 1911 av af Ugglas finns en notering om en ljuskrona (nr 128) som omnämner en ljuskrona med text och enhörningsfigurer "symboler af Kristi obefläckade aflelse". Daterad till 1400-talet. Svenskt arbete från Bogsta kyrka.

På Riksarkivet finns en teckning gjord 1857 av Axel Walter Waetter, vilken avbildat kronan "Jern-Candelaber från Medeltiden". Med notering om att den kommer från "Bogstad kyrka"

Kronan kommer från Strängnäs museum. Den överfördes till Sörmlands museum 2017.

Svenskt Diplomatarium, Riksantikvarieämbetet, har gjort ett försök att tolka texten (2020), vilken presenteras nedan. Texten utgår från foto 4 ovan med textbanden:

"Förslag till tolkning av texten på ljuskronan från Bogsta.
Det nedanstående ska ses som ett förslag. Endast den fetstilta texten på de tre första bilderna kan betraktas som säker.

Obs! De tre första bilderna ska spegelvändas och texten ska därför läsas inifrån ljuskronan; de tre sista bilderna är rättvända och texten läses där alltså utifrån.

Bild nr Förslag till läsning
1-1: help - möjligen syns någon bokstav före ”h”, kanske et ”a”.
1-2: help - möjligen syns någon bokstav före ”h”, kanske et ”i”.
1-3: help
1-4: kor dna + (dna kan tolkas som förkortning för domina).
Kommentar: avslutningsvis ett tydligt kors (georgskors).

1-5: os ?s tu - alternativ: es ?s tu
Kommentar: om läsningen ”os” stämmer, skulle det kunna tolkas som svenska ”oss” som objekt till help (d.v.s. ’hjälp oss’!). Om läsningen ”es” är den riktiga kan de två orden avse latinets ”es … tu” = ’du är’. Tolkningen av den tredje bokstaven (s eller möjligen c) är oklar. Möjligen föregås den av en bokstav (i ?) som också skulle kunna förstås som ett särskiljande streck. NB! ”tu” kan möjligen istället läsas ”ti” med något efterföljande tecken, men detta ger oss ingen vettig mening.

1-6: sanctta - alternativ: san(cta) ma(ria)
Kommentar: de första bokstäverna ”san-” och det avslutande ”–a” får betraktas som relativt troliga. De mellanliggande bokstäverna är mer oklara. Alternativläsningen (med tänkta förkortningar) där de tre staplarna tolkas som ett ”m” kan vara den riktiga.

Översättningsförslag 1: ’Hjälp, hjälp, hjälp oss, du sankta (Maria), (vår) fru!’
Översättningsförslag 2: ’Hjälp, hjälp, hjälp (oss)! Vår fru är du, sankta (Maria).’

Hur man ska få in ”kor” (sannolikt avses lat. cor = ’hjärta’) är ännu mer oklart. Möjligen kan man tänka sig cor som förkortning för genitiven cordis. Då skulle uttrycket bli: cordis domina, ’(vårt) hjärtas fru’. Men det är mycket osäkert.

Tolkningen har diskuterats med alla redaktörerna vid Svenskt Diplomatarium".
/2020-04-22

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

51055

Samtidigt förvärvat

Strängnäs museum 2016

Historik

Strängnäs Strängnäs Södermanland Sverige

Förvärvsdatum

2017

Sakord

Ljuskrona

Material

Metall: Järn

Källhänvisning

“SLM 51055 - Medeltida ljuskrona av järn, med text och enhörningar, från Bogsta kyrka,” Sörmlands museum, hämtad 20 oktober 2021, https://sokisamlingar.sormlandsmuseum.se/items/show/447730.