Entreprenörsfamiljen Andersson i Juresta

Omslagsbild

Titel

Entreprenörsfamiljen Andersson i Juresta

Anmärkning

Samling består av föremål, fotografier och arkivmaterial från flera generationer. Mer om personerna längre ner.

Huvudpersonerna härstammar från bondefamiljen Andersson Juresta i Floda socken. Hit hör två biografier:

- A.P. Andersson & Co - en säregen bondefamilj av Mauritz Ahlstrand (1898 - 1995). Denna beskriver familjen och livet på gården men främst firman med Juresta ångsåg och kvarn samt Wrena ångsåg och kvarn. Materialet är grundat på ett nu förkommet gårdsarkiv på Juresta. (51 sidor maskinskriven text med bilagor och foton)

- Minnesanteckningar av Anders Jurell, född Andersson (1876 - 1964), morbror till ovannämnda Maurtiz. Anders Jurell beskriver familjen och dessas levnadsvillkor på Juresta. Här redogörs för gårdens alla hus, grannar och familjemedlemmar samt ombyggnad av Floda kyrka 1886 - 88. Anteckningarna avslutas med en beskrivning av en fest på Nyköpingshus med Nyköpings gille år 1960. (26 sidor maskinskriven text).

Till samlingen hör även en brevsamling från 1940 - 1949 (1970) behandlar krigsåren och finnarnas svåra villkor. Breven kommer från släktingar till hushållsläraren Maj-Sofie Ahlstrand, barnbarn till Anders Jurell och syster till ovannämnda Mauritz Ahlstrand.
Breven handlar om periodens alla svårigheter med förlorade anhöriga, matbrist, brist på kläder och de svåra nätterna under bombräder. Men även glädjen över alla de paket Maj-Sofi skickar under åren skildras. Lyckan över Åkerö-äpplen eller önskemålen om diverse. Till detta hör Maj-Sofies egna anteckningsbok där hon noggrant skrivit upp varje vara, varje paket och varje postkvitto har klistrats in. (SLM 32 133).

I samlingen finns en stor mängd fotografier från familjen och gården Juresta, från 1800-talets slut fram till mitten av 1900-talet. Bröllop, samlingar i vardag och fest. Maj-Sofies egna album, bland annat foton på skolkamrater i hennes utbildning till hemsyster, Norgeresa mm.

Föremålen kommer främst från Juresta och dessutom Maj-Sofis kläder som hemsyster. Därtill hör hennes betyg från utbildningen och intyg från hennes arbetsplatser. Hennes mor Maria Ahlstrands brudklänning från 1896 finns bevarad, liksom änkedräkten från 1906. Se stamtavla och arkivförteckning.

Givare är både Maj-Sofi Ahlstrand samt hennes brorsdotter Elsa-Britta Wik, dotter till Mauritz Ahlstrand.

PERSONHISTORIA
Vår berättelse börjar i Juresta med bonden Anders Andersson (1816-1884) som ägde större delen av Juresta by i Floda socken. Han var en kort och mager man, gift med den stadiga och bestämda Maria Elisabeth Olsdotter (1817-1891).

1845 föds den äldsta sonen Anders Petter (1845-1906) och några år senare Carl Johan. Det var brukligt att den äldste sonen fick ärva hemmet men Marias ögonsten var Carl så han fick ärva sin far. Anders Petter fick nöja sig med att ärva en mindre gård som styckats av från markerna. Men det fanns ett driv och företagsanda i Petter så familjen utgick ifrån att han ändå skulle klara sig bra.

Anders Petter Andersson gifter sig 1871 med Mathilda Charlotta Andersson (1849-1926) och de flyttar in i den utskiftade gården. Mathilda måste ha blivit gravid ganska omgående efter bröllopet. Nio månader senare, 18 april 1872, föddes första barnet - en son, Axel.
Totalt blev det sex barn: Axel 1872, August 1874, Anders 1876, Maria 1878, Hildur 1880 och Per 1885.

Anders Petter Andersson bygger en ångsåg vid Juresta vilket gör att familjens ekonomi går bra trots minskade intäkter från jordbruket. Äldsta sonen Axel kommer att bli förvaltare av Vrena ångsåg. Sönerna till Anders Petter kommer att byta namn till Jurell inspirerat av gårdsnamnet Juresta.

Samlingen berättar vidare om Maria Andersson (1878-1965) som gifter sig med Carl Ahlstrand (1866-1906) på gården Staf i Loda socken. De får tre barn: Mauritz (1896-1995), Folke (1901-?) och Maj-Sofie (1903-1996). Efter att Carl Ahlstrand dör driver Maria gården i några år innan familjen flyttar till Stockholm.

När Marias dotter Maj-Sofi får jobb som skolkökslärarinna i Nyköping 1932 valde hon att flytta med henne. De levde sedan ihop tills Maria gick bort i lunginflammation vid 87 års ålder.

Vi får sedan följa Maj-Sofies och Mauritz familjer.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17000

Samtidigt förvärvat

Samling: Familjen Ahlstrand på gården Juresta i Floda socken