Gertrud Thorman och hennes ärvda minnen från drottning Desirée

Omslagsbild

Titel

Gertrud Thorman och hennes ärvda minnen från drottning Desirée

Anmärkning

Gertrud Thorman (1875-1960) från Strängnäs har under 1930-talet skänkt föremål till Strängnäs fornminnesförening, vilka senare överfördes till Sörmlands museum. Av dessa kommer närmare tjugo objekt från drottning Desirée, Karl XIV Johans franskfödda hustru, se vidare om föremålen nedan. Merparten av övriga föremål kommer från Gertruds barndomshem Västra Ryds prästgård i Uppland.

Gertruds mor Henriette f. de Maré hade nämlingen, som sin äldre syster Josephine de Maré, varit hovdam hos Desirée. I tidningen Idun, den 3 december 1908 kan man läsa mer om detta: "Henriette de Marés äldre syster, Josephine de Maré, hade vid denna tid fått anställning som kammarfru hos änkedrottning Desideria, och 1853 kallades hon själf, nittonårig, satt som vikarie för en äldre kammarfru tjänstgöra vid änkedrottningens hof. Från 1857 fick hon fast anställning som kammarfru."

Gertrud Salome Thorman föddes 1875 i Västra Ryd i Uppland. Hon var dotter till kontraktsprosten och kyrkoherden Henrik Thorman (1827-) och ovan nämnda Henriette, f. de Maré (1834-1908). Gertrud hade tre systrar, varav en av dem, Elisabeth f. 1867, var utbildad folkskollärarinna. Elisabeth arbetade senare som textilforskare, flitig kulturskribent och föreläsare, bland annat för Handarbetets vänner.

Om Gertrud vet vi väldigt lite, men sannolikt är det just Gertrud som 1916 blev vald till stadsfullmäktige i Vaxholm. I en annons i ”Rösträtt för kvinnor” Stockholm 15 maj 1916, kan man läsa under rubriken ”Ny kvinnlig Stadsfullmäktig" att ”Vid fyllnadsval till stadsfullmäktige i Vaxholm har utsetts folkskollärarinnan frk Gertrud Thorman, Strängnäs”. Det verkar som om båda systrarna valde lärarinneyrket framför att bilda familj. Gertrud gick bort i Strängnäs 1960, hon gifte sig aldrig.

Om samlingen:
Från modern och hovdamen kommer fyra par skor, gåvor från drottning Desirée (tydligen hade drottning Desirée ett frikostigt sinnelag, i Sörmlands museums samlingar finns inte mindre än sju par skor från henne, skänkta av fyra olika givare). Förutom skorna, ingår i samlingen från drottningen en schal, kamkofta, näsdukar, solfjäder, ett par varma strumpor av silke med silkestrådar på insidan, en ljusstake och ett skrivställ av brons, och drottningens stora resekoffert.

Från Gertrud Thormans föräldrahem i Västra Ryd, Uppland, kommer ett strykjärn av mässing, daterat 1789, två stolar varav en ursprungligen från Vaxholms kyrka, kryddlåda av järnbleck, nystkrona av järn och en sybaron med träställning och skruv.

För övrigt ingår en brännvinsflaska av koppar. ”Köpt på någon auktion”. En bindmössa av svart atlassiden med tillhörande stycke, om vilken är noterat att den varit ”mor Lotta Anderssons i Björktorp i Lilla Malma socken i Södermanland. Fröken Gertrud Thorman erhöll dessa av henne 1898”.

Dockan Lilly med kläder från 1855, och en docksäng av rotting med tillhörande sängkläder ”av senare datum” fick Gertrud av sin moster Josephine, nämnd ovan. Det står om dockan och docksängen att det var en gåva 1880 av moster ”fru Josefine Smitt född de Maré”, med andra ord samma dam och hovdam, som introducerat sin syster Henriette, Gertruds mor, vid hovet.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17151

Samtidigt förvärvat

Samling: Gertrud Thormans samling, en del av den så kallade Strängnässamlingen