Anna och Birger Tryggs föremål från hemmet i Stigtomta

Omslagsbild

Titel

Anna och Birger Tryggs föremål från hemmet i Stigtomta

Anmärkning

En brudklänning från 1908, en samling tennföremål företrädesvis tillverkade i Nyköping mellan 1700-talets slut och 1800-talets mitt, textilier från hemmet, en märkduk daterad 1853 och en tavla, soldattorp i Öster Rekarne av Viktor Sparre är några av de föremål som ingår i samlingen.

Småskollärarinnan Anna Annell (1878-1967) föddes i Skedevi och utbildade sig i Skara. Hon flyttade till Stigtomta 1897. År 1908 gifte hon sig med Carl Birger Trygg (1876-1960), senare nämndeman och medlem i flera sociala nämnder på orten, liksom Anna. Birger hette först Andersson (Anderzén) och tog sig namnet Trygg i samband med att han övertog hus och auktionsfirma efter sin morfar Adolf Trygg (1826-1906), senare kallad C B Tryggs auktioner. Birgers familj hade bott i Stigtomta i generationer. Paret fick inga egna barn.

Förutom Annas brudklänning med tillhörande skor och underkläder från 1908 ingår ett antal textilier, bland annat dukar och servetter av linnedräll från 1800-talets mitt. Två servetter är konstrikt vikta i geometriska former och har sannolikt fungerat som bordsdekorationer. Enstaka dukar från tiden omkring 1900 och två bonader från 1900-talets förra hälft. Enligt uppgift kommer bordslinne och en ylleschal från Birgers mormor Johanna Kristina Trygg f. Eriksdotter (1833-1902), Stigtomta.

Märkduken sydd 1853, har stått förlaga för en kopia som tidigare sålts av museet. Det är oklart vem som sytt den.
En oljemålning av Viktor Sparre föreställande ett soldattorp i Öster Rekarne ingår.

Uppenbarligen hade familjen en tennsamling, delar av denna ingår i materialet som inkommit efter Annas död vid auktionen 1967. Här finns flera tenngjutare från Nyköping representerade, från 1700-talets senare del och framåt, se vidare utdrag ur årsberättelse för Sörmlands museiförbund nedan.

I årsberättelsen omtalas ”ett ståndur i rakt fodral tillverkat i Mariefred av Carl Fredrik Frén som även lär ha varit verksam i Eskilstuna i början på 1820-talet”. Detta har inte kunnat identifieras och blev inte inmärkt i samband med övriga föremål. Kanske togs det inte in i samlingarna. Inte heller urmakaren Frén är känd. Däremot står Birgers morfars far noterad som ”soldaten Gabriel Fren Trygg, Stigtomta (1774-1863)” och dennes far gruvarbetaren Jacob Fren (1742-1773) i Nyköping. Möjligen är den omtalade urmakaren Carl Fredrik Frén släkt med dessa. Det återstår att utvisa.

Till samlingen kan knytas tre kopparföremål från Ekhofs säteri i Björnlunda, en aladåbform, en skinkgryta och en vattentunna. De är inköpta från C B Tryggs auktionsfirma 1938. (SLM 1879, 1880 och 1883).

Slutligen ett utdrag rörande samlingen ur årsberättelse 1967 i Sörmlandsbygden 1968:
”Genom inbördes testamente av nämndeman Carl Birger Trygg och fru Anna Trygg i Stigtomta har samlingarna tillförts en synnerligen rik och mångskiftande gåva. Sålunda kan man notera en liten intressant oljemålning utförd 1878 och föreställande ett soldattorp i Österrekarne. Konstnären heter V. Sparre. Ett ståndur i rakt fodral tillverkat i Mariefred av Carl Fredrik Frén som även lär ha varit verksam i Eskilstuna i början på 1820-talet. Makarna Trygg gifte sig 1908, och fru Annas bruddräkt, synbarligen skuren efter modets krav, ingick i gåvan. Enligt testamentets bestämmelser fick förbundet tillfälle att vid auktionen lösa delar av den tennsamling, som nämndeman Trygg samlat under sin verksamhet i bygden. Denna kollektion, som innefattar omkring 25 föremål, består av tallrikar, fat, stop, en grötskål och några ljusstakar. De nyköpingsmästare, som på detta vis blivit representerade i förbundets samlingar är Samuel Hult (1756-1774), Petter Nyberg (1775-1803), Erik Wikgren (1805-1846) samt Johan Lindvall (1847-1860). Icke minst intressant med denna produktion är att föremålen kan antagas representera en god standard för omkring ett århundrade”.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17162

Samtidigt förvärvat

Samling: Anna och Birger Tryggs föremål från hemmet i Stigtomta

Förvärvsdatum

1967, 1938