Syskonen Eriksson på Fårgåla i Bälinge socken

Omslagsbild

Titel

Syskonen Eriksson på Fårgåla i Bälinge socken

Anmärkning

De få föremål som ingår i samlingen från Fårgåla i Bälinge socken är det enda som återstår av familjen Eriksson, förutom ett foto taget av Dan Samuelsson 1947 för Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd, del 2, sid 433 (M005589). Familjen är också exempel på när man i Sverige frångick traditionen med att bilda efternamn efter faderns förnamn, så kallat patronymikon, se nedan.

Troligen inköptes föremålen vid samma tillfälle. Kaffekvarnen återfanns oregistrerad i samlingarna med en påskrift: ”Fårgåla, Bälinge 24/7 1934” Den registrerades senare (SLM 15330). Linhäcklan (SLM 3982), härveln (SLM 3938), syskruven (SLM 3971) och ett besman (SLM 3977) var inmärkta och noterade som inköpta under 1930-talet (?) liksom många andra föremål från torp och gårdar i Bälinge socken.
I museets styrelseberättelse för 1934 står följande: ”Samlingarna ha under året ökats såväl genom inköp som gåvor och depositioner. Huvudparten av de genom köp förvärvade föremålen äro allmogesaker och äldre hantverksredskap (…) Större delen av inköpen ha gjorts i Bälinge socken och bekostats ur Ivar Tjulins donationsfond” (ur Sörmlandsbygden 1935).

I husförhörslängderna och församlingsböckerna fram till 1937 kan vi följa familjen som bodde i Fårgåla, det är sannolikt deras tillhörigheter som ingår i samlingen:

År 1878 flyttade brukaren Carl Johan Ersson (f. 1829-06-16 i Västerljung) till Fårgåla (som lydde under Måstena (Mosstena) fideikommiss, senare friköpt år 1938). Han medförde sin hustru Anna Kristina (f. Andersdotter 1829-12-17 i Vagnhärad) och sex barn, Carl Erik f. 1858, Johan August f. 1861, Anders Gustaf f. 1864, Matilda Sofia f. 1866, Emma Augusta f. 1868 och Axel Edvard f. 1872.

Sonen Anders Gustaf lämnade hemmet 1881, Carl Erik 1882, dottern Matilda Sofia flyttade 1887. 1899 dog Carl Johan Ersson och några år senare även änkan Anna Kristina, år 1903, dödsorsaker inte angivna.

Kvar på Fårgåla blev då syskonen Johan August (död 1923 ”hjärtfel”), Emma Augusta och Axel Edvard. Under åren har också flera drängar och pigor ingått i hushållet. Axel Edvard gick bort 1950-08-23 (Fårgåla) och Emma Augusta dog, 100 år gammal på när som på några dagar, 1968-07-31 (ålderdomshemmet Björkgården i Tystberga).

Rörande efternamnet Eriksson: Fram till 1906-års församlingsbok står de antecknade som Carlsson, efter faderns förnamn Carl Johan. Sveriges första egentliga namnlag kom 1901 och ledde till att de flesta familjerna frångick så kallat patronymikon (att bilda sitt efternamn efter faderns förnamn) och behöll i stället släktnamnet, i det här fallet Eriksson (fadern är noterad som Ersson, vilket är en förkortning av Eriksson).

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17178

Förvärvsdatum

1930-talet