Läraren Nils Dencker och hans bidrag till Sörmlands museums föremålssamlingar

Omslagsbild

Titel

Läraren Nils Dencker och hans bidrag till Sörmlands museums föremålssamlingar

Anmärkning

Minst ett åttiotal föremål i Sörmlands museums samlingar kan bindas till Nils Dencker. Det rör sig mest om ting från olika socknar i Södermanland, som folkhögskoleläraren på Åsa folkhögskola i Sköldinge socken, Nils Dencker köpt in på auktioner för museets räkning under 1930 – 40-talen.

Man kan följa konversationen mellan museets förste intendent (och läroverksläraren) Martin Nilsson i ett tiotal brev samt kvitton och räkningar. Här presenterar Nils sina inköp, och erbjuder museet att köpa in dem. Att det inte alltid var ett rent nöje kan man exempelvis se i ett brev från 9 december 1933:
”Broder.
Att stå 3 och 4 timmar för att på en liten bondauktion få en lerkruka, det klarar jag smärtfritt men att packa, det är förskräckligt. Emellertid har jag idag skickat 3 kolly till museet. En i dig erhållen låda var för liten, råttfällorna, som Du fick hos Vallin i Berga gingo ej in. De måste således bli kvar för denna gång…”

Dessvärre är informationen om människor som ägt eller tillverkat föremålen nästan obefintlig. Ägarnoteringarna lyser med sin frånvaro utom i vissa undantagsfall. Det var framför allt socknar som noterades, och rätt ofta även gårdar. Men då kan det röra sig om gårdar där auktionerna hölls, och föremålen kan vara från någon närbelägen gård, det framgår i vissa fall.

Det finns anledning att tro att fler föremål som förlorat sin härkomst och som nu saknar givare i samlingarna kan ha kommit från dessa inköp. Alla omtalade köp har inte kunnat identifieras i samlingarna.

Nedan följer kort beskrivning av samlingen och därefter om Nils Dencker.

Om samlingen i korthet:
Det rör sig i huvudsak om föremål från hantverk, hem och hushåll, 1700- och 1800-tal. Enstaka möbler, som fyra skänkar och skåp, fyra bord varav tre bockbord, hylla, skrin, två stolar. En spegel och lådspeglar.

Inte mindre än 14 olika typer av lergods, krukor, fat och skålar. Nils var intresserad av krukmakare och berättar i två brev från 1934 om krukmakaren Anders Andersson. Vissa av föremålen har inte kunnat identifieras.

En kruka bär en spännande text och har fungerat som julklapp. Den är försedd med ristad text:
"Jag är skängt till en giull. Klap af en god vän män et jag beder Kllapa ike hårt för jag ej hårda stötar tåll", och på andra sidan: "Förfärdigat vid Nÿgrane af Eric Skoglund 18 8/12 35". I ett brev från 28 april 1936 rörande auktion vid Altnäs i Dunkers socken nämner Nils Dencker att han inte lyckats komma över krukan, "En utmärkt sak släppte jag i förargelse över släktingarnas påbud". Nils meddelar att han ska försöka komma över krukan senare vilket uppenbarligen lyckades.

En annan serie består av tio tyska stengodskärl av renässanstyp från Stora Djulö. De är tillverkade bland annat i Raeren och Westerwald på 1500-talets slut och 1600-talets början. En ostindisk tekanna med Charlotta Ehrensvärds monogram. Charlotta levde mellan åren 1747-1808 och var gift med Carl Uggla på Stora Djulö. Ur kvitto från Nils Dencker daterat 23/12 1936: "..en ostindisk tekanna med Charlotta Ehrensvärds monogram - kr 10".

Två dekorerade träpokaler och två trätallrikar. Två mangelbräden och sadelmakare klämma. Fyra kopparfat/skålar. Tobaksburk av gjutjärn, en järngryta med mera.

Syltburkar av glas, flaskor och brännvinsflaskor, glas, bland annat ett med förgylld dekoration, 1700-tal.

Av ”personliga ting”, utan notering om vem som ägt den kan nämnas en liten luktdosa av silver, så kallad vinaigrette från Claestorp, tillverkad av Magnus Söderberg verksam i Visby 1794-1834.

De enda textilierna består av femton servetter. En del noterade som tillverkade vid Sundby säteri i Lilla Malma socken, där även linet odlats. Andra kommer från Stjärnhov. Enstaka från Vadstena fabrik. Främst från 1800-talet.

Om Nils Dencker:
Nils föddes i Västra Broby i Lunds stadsförsamling 1887. Han var son till volontären Sven August Dencker och hans hustru Emma Kristina Hansson. Nils utbildade sig till folkhögskollärare och arbetade på Åsa Folkhögsskola i Sköldinge från 1918 fram till sin pensionering 1952. År 1920 gift med Karin Majken Janzon född i Västerås 1888. Karin gick bort 1970 och Nils 1981, de bodde då i Uppsala.

Nils Dencker var mycket intresserad av svensk folkmusik, han spelade själv och nedtecknade ett stort antal sörmländska låtar. En av hans upptecknade melodier, en visa från Floda, blev senare en psalm med text av Bo Setterlind, psalm 303, "Det finns en väg till himmelen". Han har skrivit flera artiklar och medverkat i böcker om musik, sånglekar och danser. Mellan åren 1934 och 1941 var han redaktör i Sörmlandsbygden och medlem i Södermanlands hembygdsförbund bildat 1931 (Se Sörmlandsbygden 1932 sidan 127). I Sörmlandsbygden 1935 finns en artikel av Nils Dencker ”Nutida sörmländsk folkmusiktradition”. Se även ”Svenska folklekar och danser” av Carl-Herman Tillhagen och Nils Dencker 1949.

På ett foto i samlingarna (X1817-80 och, samma foto C1-332) syns styrelseledamöterna i den nya organistationen "Södermanlands museiförbund" år 1931 med Nils Dencker som person nummer två från vänster. Det kommer från en artikel i Sörmlandsbygden 1932, där Nils Dencker berättar om bildandet av hembygdsförbundet (sidan 127).
Det konstituerande mötet ägde rum i Kungssalen på Nyköpingshus den 31 oktober 1931. Där beslutades att upplösa Södermanlands museiförbund, till vilket Södermanlands länsmuseum, Södermanlands fornminnesförening, Strängnäs och Eskilstuna stads museum och Östra Södermanlands kulturhistoriska förening i Södertälje. De fyra föreningarna anmälde sitt inträde i hembygdsförbundet./Nils Dencker i Sörmlandsbygden 1932 "Bildandet av Södermanlands hembygdsförbund.


Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17200

Samtidigt förvärvat

Samling: Läraren Nils Dencker och hans bidrag till Sörmlands museums föremålssamlingar

Förvärvsdatum

1930-tal och 1940-tal