Dokumentation Flykt, migration, exil

Omslagsbild

Titel

Dokumentation Flykt, migration, exil

Anmärkning

Projektet med arbetstiteln "Flykt, migration, exil" startades 2017.
Frågor som blev relevanta att ställa var bland annat:
Hur har Sveriges roll varit i förhållande till flyktingströmmar i världen under 1900-talet? Hur har landet organiserat sig? Hur går det sen?
Projektet innehöll flera olika delprojekt som verkade för att skapa perspektiv på flykt, migration och exil både ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Projektet skulle syfta till en ökad förståelse och kunskap om migration som helhet men särskilt den migration som har präglat Sverige de senaste 100 åren.

Det nyskapande i det här projektet var att knyta an flykt och migration till orten i relation till tidigare invandring av olika slag. Utgångstanken var att det finns en kontinuitet i rörelse och att migration inte är ett nytt fenomen.
Museets medarbetare genomförde etnologiskt fältarbete inklusive observation, intervjuer och insamlingar.

Utgångspunkt för projektet var en tidigare dokumentation från 2007 som gjordes i Flen.
Projektet mynnade i utställningen "Tack för din ansökan" som öppnades 24 november 2018 i samband med invigningen av Sörmland museums nya hus.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17230