Föremål från Polismuseet i Eskilstuna

Omslagsbild

Titel

Föremål från Polismuseet i Eskilstuna

Anmärkning

Eskilstuna polismuseums samling började byggas upp under 1950-talet, av entusiastiska anställda vid polisen i Eskilstuna. Olof Neuman, polis i Eskilstuna, organiserade samlingen till en mindre lokal i polishuset med besöksmöjlighet. Föremålen som samlades in var till stor del föremål från brottsmål. Dessa skulle egentligen förverkas (förstöras) men lämnades ibland till museet istället.

Efter ett antal omflyttningar inom polishuset hamnade museet i små lokaler två våningar under markplan. Börje Carlsson, kriminalpolis pensionerad 2006, kontaktade Sörmlands museum efter beslut om polismuseets nedläggning. Samlingen delades mellan Eskilstuna stadsmuseum och Sörmlands museum. Efter gallring på plats i Eskilstuna och vid inregistreringen består samlingen av ca 350 föremål, 31 antal foton, sju kapslar arkivmaterial och x hyllmeter periodika.

Bland föremålen finns bland annat polisuniformer och annan polisutrustning, narkotikarelaterade föremål som pipor, undervisningsmaterial, vågar, sprutor och askar samt en sko som narkotika smugglats i. I samlingen ingår även föremål kopplade till andra typer av brott, till exempel mord, olika slags förfalskningar, olagligt vapeninnehav, en fuskande enarmad bandit och hembränningsapparater. En bra historik finns till många av föremålen.

I arkivmaterialet finns spridda handlingar från polismuseets verksamhet, museets besöksbok, äldre förhörsprotokoll från början av 1900-tal, en stöldutredning på 1800 sidor, handlingar rörande högertrafikomläggningen samt dokument kopplade till olika föremål som ingår i samlingen.

Bland fotografierna finns bilder kopplade till föremålen och olika brott. Det finns även ett fotoalbum från Polisens dag 4-5 september 1976 i Eskilstuna samt porträtt på polismän med mera.

Från polismuseet kommer också 42 band av periodikan ”Svensk polistidning” 1904-1971 (efter 1942 ”Polistidningen”), samt 24 band ”Polisunderrättelser” 1911-1938 med tillhörande register.

Se även ”Brottsplats Sörmland 1-3” av Börje Carlsson och ”Eskilstunapolisens historia 1850-1997” av Börje Carlsson och Håkan Larsson (Red.).

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17059

Samtidigt förvärvat

Samling: Föremål från Polismuseet i Eskilstuna

Förvärvsdatum

2010-12-14