Wilhelmina von Hallwyls donation, möbler och konst från Äs gård

Omslagsbild

Titel

Wilhelmina von Hallwyls donation, möbler och konst från Äs gård

Anmärkning

"Många gåvor, större och mindre, kommo från alla samhällsklasser. Grevinnan W. von Hallwyl lade genom en frikostig donation av gamla möbler, konstsaker och en intressant samling ägareporträtt från det gamla sörmlandsgodset Äs grunden till ett herrgårdsmuseum" Ur Sörmlandsbygden 1928. Äs gård hade inköpts av Walther von Hallwyl år 1889.

Samlingen innehåller ett antal porträtt på familjerna von Ungern-Sternberg, Khevehüller, Palbitzky samt ett antal kungaporträtt. Merparten från 1600-talet och framåt, det senaste daterat 1802. Här ingår en serie möbler i valnöt med rottingsits, 24 stolar, 3 karmstolar från 1700-talets förra hälft, en soffa tillverkad i samma stil under senare tid. En möbelgrupp med gustaviansk soffa och empirefåtöljer och ett antal stolar har dessvärre blivit omklädda och ommålade under senare tid. 4 trädgårdsurnor i blåvitt, 1700-tal, sengustaviansk ljuskrona, rokokobord, spegel mm.

År 1920 donerade Wilhelmina von Hallwyl sitt hem i Stockholm till svenska staten. Hon har själv i bokverket ”Hallwylska samlingen” beskrivit huset och alla inventarier med foton och proveniens. Det har resulterat i 78 halvfranska band tryckta på linnepapper varav Sörmlands museum fick en upplaga. "Direktionen för Hallwylska museet i Stockholm har överlämnat de utkomna 24 banden av den med sällspord utförlighet och vetenskaplig korrekthet utförda samt enastående praktfulla, i endast 110 exemplar tryckta Beskrivande förteckning över Hallwylska samlingen". /Ur årsberättelse för 1932 i Sörmlandsbygden 1933, sidan 144.
Detta bokverk är sannolikt inbundet i Stockholm 1954.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17137