Sommartorpet Ullstorp utanför Gnesta

Omslagsbild

Titel

Sommartorpet Ullstorp utanför Gnesta

Anmärkning

Rapport skriven efter besök hos Nils Thorburn, Hårsjön 646 92 Gnesta (tel: 0158-22072) den 21 september 2007. Torpet låg tidigare under Jakobsberg. Gudrun Anselm och Agneta Höglander medverkade.

Bakgrund:
Besöket gjordes i samband med erbjuden gåva av glasplåtar, fotografier tagna av Nils Agrell, gudfar till givaren och bror till Nils Thorburns farmor. Glasplåtarna uppgår till ca 400 och är mycket väl dokumenterade med plats och motiv från några årtionden runt förra sekelskiftet. De kommer till största delen från Uddevallatrakten, men här finns även motiv från bland annat Stockholm.

Nils Thorburn ville bland annat visa biblioteket som tillhört Nils Agrell och som fortfarande finns på Hårsjön.

Vid besöket fick museet ett antal trädgårdsböcker som har tillhört Agrell, se nedan, dessa får vi göra vad vi vill med. Vi lånade in följande som kan komma att tas in till museet:
•10 fotografialbum (1938 – 1973), varav 9 tillhört Agrell och ett givaren, där han fotat det fortsatta arbetet med gården på 1990-talet. Det tidigare albumen har kommentarer på rim vid varje foto och diverse andra kommentarer från bland annat besökare och vänner på torpet.
•4 dagböcker som skrivits av Nils Agrell, från det att man köpt torpet och framåt, 1938 – 1973. Dagböckerna innehåller information om vad man gjort på gården, vilka plantor som inköpts, vilka som besökt mm, dag för dag.
•En mapp innehållande (?) information om trädgården mm, från Agrell.
•En ask med en medalj av silver med ett antal miniatyrfoton. Den var en gåva från tacksamma elever till Carlos Agrell, Nils Agrells far, vilken arbetat på Ivar Kullgrens stenhuggeri i ? Eleverna hade genomgått en utbildning i bokhållning.
•Två inramade fotografier av Nils Agrell.

Besöket:
Efter en lång och slingrig väg kom vi fram till torpet som fungerat som Nils Agrells sommarstuga 1938 - 1974. Ladan var enligt Nils Thorburn 1600-tal i grunden, och senare av Nils Agrell ombyggd till bostad. Huset och andra uthus 1700-tal, även dessa inredda av Agrells.

Nils Agrell var 1:e bibliotekarie på KB, och kallades allmänt ”Doktor Agrell”, hustru Ulla var Kungliga slottets bibliotekarie. De bodde på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Omkring 1938 sökte man nytt sommarställe och ”hittade en liten annons i tidningen”, Hårsjön var till salu. Uppenbarligen tyckte man om stället och köpte detta 1938. Paret Agrell var mycket trädgårdsintresserade och har ägnat stor tid till detta. Idag är ladan fortfarande möblerad som på Agrells tid, ett sällskapsrum i den ombyggda ladan kallades ”Gustavianum”, var inredd med några gustavianska stolar och andra möbler främst från 1800-talet, 1700-talsgrafik på väggarna och med en stor samling böcker av äldre datum. Främst klassiker, svenska och utländska, från 1800-talet och framåt. Fantastiska band och utgåvor. Ett par rum till i ladan fungerade som gästrum, även dessa med litteratur.

Nils Agrell kallade stället för Ulltorp efter sin hustru Ulla, vilket står stämplat i böckerna.

Vid besöket bodde Nils Thorburn kvar för ytterligare en månad, huset med inventarier (åtminstone de från Agrells tid) var sålda till en nära vän, en ung familj som ville behålla rummen som de stod.

Agrells hade arbetat upp trädgården, och bland annat anlagt en ”italiensk trädgård” på husets framsida. Idag är det endast en gräsmatta, med vissa bestående element, bland annat en trappa av marmor. Nils Thorburn ägnade lång tid åt att ta hand om skogen som tillhört torpet och hade själv inte något trädgårdsintresse, han hade varken tid eller intresse. Sidan som vetter mot sjön hade fortfarande kvar ett mycket gammalt päronträd, varav några päron återstod, små gröna, underbart söta. Päronträdet hade skadats vid en storm och nu återstod ett träd som klippts ner rejält för att rädda det, och förstärkts. ”Det blir massor av päron, de är fantastiskt goda. Efter ett tag blir de mjöliga, sen kommer hjortarna och äter upp fallfrukten, jag behöver aldrig ta bort fallfrukt, de går åt.” När vi besökte stället hängde något enstaka päron kvar, och de var verkligen mycket goda. Nils Thorburn berättade att Nils Agrell hade satt ett stort antal äppelträd under sin första tid, men eftersom stället är ett verkligt köldhål gick alla åt under en kall vinter. ”Ett par tre år (??) efter” enligt Nils Thorburn. På sidan mot sjön hade Agrells odlat en rosengång ner mot sjön med stammade rosor. Dessa syns på ett foto museet har från torpet. Nils Thorburn berättade att Agrell hade specialbeställt trälådor som ställdes upp runt de stammade rosorna vintertid och fylldes med träull. Lådorna förvarades under sommaren i ett uthus, och på hösten tog man fram dessa runt rosorna och fyllde på med värmande träull mm. Ett vårdträd står kvar på gården, en ask som är placerad på sidan mot skogen. Nils Thorburn oroar sig för vad som kan ske om stormarna blir som under stormen ”Gudrun”, då skogen skadades.

Vi bjöds in i parstugan, kaffe och sockerkaka avåts under fortsatt samtalande. Nils Thorburn visade fotoalbum och dagböcker från Agrell. Dessa var enastående.

Här finns hela perioden beskriven, i ord och bild. Från första besöket 1938 fram till ca 1973. De 9 fotoalbumen visar många foton från trädgårdsarbetena men även många besök och livet på torpet. Samtliga väl beskrivna med kommentarer, alla på rim. Många besökare har skrivit dit egna kommentarer, uppenbarligen hade Agrell visat på var gäster skulle skriva ner sina namn med kommentarer och ritat in var foton skulle placeras. Dagböckerna verkar innehålla motsvarande informationer. Sannolikt kan vi lätt koppla dagböcker till foton.

Kommentarer:
Samling: ”Sommarstugan Ullstorp”
Torpet Hårstugan, kallat Ullstorp av Nils Agrell har fungerat som parets sommarstuga under åren 1938 -1974. Under hela tiden har han fotat händelser och arbete med framför allt trädgården, samt skrivit dagbok, dag för dag under sommarperioden. Det är en fantastisk samling över ett sommarnöje och dess användning under 35 år. Här skildras hur man odlat upp trädgården och hur man levt där sommartid, med alla vänner som deltagit i sommarlivet och fester. Vi har bett Nils Thorburn titta efter eventuella trädgårdsredskap och annat som kan knytas till trädgårdens skötsel, det mesta är dessvärre redan bortforslat. Det återstår att se. Här har vi ett utmärkt exempel på hur ett sommarnöje fungerat under 1900-talets mitt, något som funnits i mångas dröm men sällan lika väl dokumenterat. Vi har en samling vi skulle kunna kalla ”sommarstugan Ullstorp” eller något liknande.

Glasplåtssamlingen
Angående glasplåtarna är det mer komplicerat, merparten har ingenting med Sörmland att göra. Å andra sidan är det en del av en samling tillhörande Nils och Ulla Agrell, vilken därför bör hållas samman? Det är få människor idag som håller sig inom länsgränser, och frågan är om vi idag ska fortsätta dela upp efter sådana. Det bästa vore att dela upp arbetet och möjligheten till tillgängliggörandet av de fantastiska bilderna på ett gemensamt projekt för Bohusläns museum och Sörmlands museum. Ett samprojekt, där bilderna kan finnas tillgängliga på bägge museerna, förvaringen kan diskuteras.
En inbunden bok förvarad i en specialtillverkad kartong innehöll bilder och text från en flygresa på 1930-talet. Nils Agrell har sannolikt i sin egenskap av bibliotekarie låtit binda in detta minne, som inleds med en blid av flygplanet. Ett tidigt exempel på kommande ”charterresor”. Den finns fortfarande hos Nils Thorburn men den kanske skulle kunna ingå som exempel på sådan i museets samlingar. Något liknande ser man verkligen inte ofta, en elegant föregångare till fotosamlingen över charterresor från Hille Edhager på 1950- och 60-talen.

Boksamlingen
Bibliotekarien Agrell har fört samman en fantastisk boksamling, med en stor mängd utgåvor av framför allt svenska och utländska klassiker från tiden främst 1880 – 1940. De kommer att övertas av nye ägaren, enligt säljarens önskan. Det verkar vara en bra idé speciellt eftersom de nya ägarna önskat behålla rummen som de är, så länge det varar. Vi har inga övriga kommentarer.

Några kommentarer om återkommande namn: (Ivar) Malmgren, Ulla, Nils Agrells hustru, hette Karlsson-Knagenhielm som flicka, det senare är norskt. Hennes mamma hette Malmberg som ogift. Nils Agrell var son till Carlos och Hulda Agrell. Carlos arbetade vid Kullbergs stenbrott i Göteborg, den stora medaljen som lånats in var skänkt från tacksamma medverkande i en bokföringskurs som Carlos Agrell undervisat i.

Nils Thorburns farfars farfars far flyttade till Sverige 1823 till Sverige från Skottland. Han var köpman och vetefraktare och kom 1819-20 till Uddevallatrakten och såg gården ”Kasen”, vilket han köpte, och bildade familj i Sverige.

Gudrun Anselm 2007-09-21

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17036

Samtidigt förvärvat

Samling: Sommartorpet Ullstorp utanför Gnesta