Anders Jurell, Nyköping
2 träffar

2 av 2
SLM RR148-00-1 – Grosshandlaren och rådmannen Anders Jurell på 80-årsdagen 14/2 1956

SLM RR148-00-1 – Grosshandlaren och rådmannen Anders Jurell på 80-årsdagen 14/2 1956

Ingår i materialet från LIV projektet – en minnesdokumentation under åren 1996-1998 (SLM 17005: 157)

Utställning ”Röster i Nyköping 2009”, text på vepa: "Den 1 april 1900 övertog jag, 24-årig, L.M. Wesséns brädgård i Nyköping. På brädgården hade jag förman Karlsson, en präktig och trogen medhjälpare. Med brädgården följde också två hästar och diverse åkdon, varför jag hade en, ibland två körkarlar för transport av virke och ved." /Ur Anders Jurells minnen.
Anders Jurell, 1876 – 1964. Född i Juresta i Floda socken. Grosshandlare i trävaror. Medlem av stadsfullmäktige och rådman. Samma år som han flyttade till Nyköping och övertog Wesséns…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Papper Porträtt