Fällkniv
3 träffar

1 av 3
SLM 18000 176 – Kniv

SLM 18000 176 – Kniv

Korroderad. Blad och skaft med böjd tånge i änden Fällknivsliknande.


Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Fällkniv Kniv Metall: Järn
2 av 3
SLM 50996 – Fällkniv, handsmidd jaktkniv av järn, med handtag i form av hare

SLM 50996 – Fällkniv, handsmidd jaktkniv av järn, med handtag i form av hare

Handsmidd fällkniv av järn. Handtaget i form av en hare i språng.
Enligt Strängnäs museums accessionskatalog:
"Jagtkniv, mindre, i form av en hare, funnen vid grävning i Strängnäs. Skänkt 1874 av studerande A. Rydberg till Strängnäs Högre Allmänna Läroverk. Övergick till Strängnäs museum 1929". Hopfälld 8,5 cm.

Kniven kommer från Strängnäs museum. Den överfördes till Sörmlands museum 2017.

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål