Barnmorskors arbete, förlossningsinstrument och journaler från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal

Omslagsbild

Titel

Barnmorskors arbete, förlossningsinstrument och journaler från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal

Anmärkning

I samlingen finns förlossningsinstrument och journaler från främst tre barnmorskor, Anna Sofia Falck, Hulda Andersson och Elsa Holmberg. Dessa arkiv och föremål ger oss insyn i en barnmorskas arbete under 1800-talets slut och 1900-talets första del.

Anna Sofia utbildade sig vid Barnmorskeundervisningsanstalten i Stockholm 1873. I arkivmaterialet efter henne ingår barnmorskebrev, vaccinationsjournal och fotografier. Dessutom finns en fullständig förlossningsjournal över Anna Sofias verksamhetstid, sammanlagt 1141 förlossningar med uppgifter om modern och barnet samt en kassajournal över inkomster förutom lönen som uppgick till 150 kr om året. Föremålen består av ett skrin innehållande förlossningsinstrument såsom tänger, borrar mm samt ytterligare ett skrin med koppningsinstrument. Samlingen skänktes redan 1916 av sonen A E Falck, dåvarande redaktören för Södermanlands Läns Tidning.

Efter Hulda Andersson, född Gustafsson finns bland annat en barnmorskedagbok, läroböcker, läkarböcker och fotografier, liksom förlossningsinstrument och väska.

Elsa Holmbergs samling kom in till museet under hösten 2007. Den innehåller över 50 föremål, förlossningsinstrument och läroböcker, ett antal förlossningsdagböcker och journaler samt Elsas barnmorskeklänning. Både Elsa och Hulda var verksamma i Vadsbro–Blacksta socken. "Hon var den underbaraste, och min morfar var kanon" meddelar givaren till Elsas barnmorskeutrustning, Els-Catrine Edenbert.

Ytterligare ett barnmorskecertifikat och en förlossningstång finns med i samlingen, utfärdat för Maria Josefina Törnqvist, Stockholm 1866–99. En bildserie från 1960 av fotograf Olle Hagelrot skildrar verksamheten på BB-avdelningen på Nyköpings lasarett.

Från barnmorskan Selma Robertsson ingår en skrivpulpet och ett klaffbord. Selma Anna Amalia född Pettersson (ibland noterat Pettersdotter) flyttade till Södermanland i slutet av 1800-talet efter att ha arbetat på flera ställen, i Närke, Östergötland, Uppsala och Stockholm.
År 1900 gifte hon sig med snickaren Johan Emil Robertsson född 1868-10-08 i Åker. De flyttade till Aspdalen i Tystberga, där hon gick bort 1923-11-27 (Kräfta i bröstet, död på Nyköpings lasarett). Selma fick inga barn.

I samlingen ingår även en så kallad AGA-kuvös från 1960-talet som använts på Barnavdelningen på Nyköpings lasarett.

Museikod

SLM

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

17014

Samtidigt förvärvat

Samling: Tre barnmorskors arbete, förlossningsinstrument och journaler från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal