Julita
1 229 träffar

10 av 1229
SLM P2021-0255 – Ivar Schnell år 1968

SLM P2021-0255 – Ivar Schnell år 1968

Bild publicerad i Södermanlands Nyheter i juni 1968.

"Flera olika bygdedräkter var representerade vid hemslöjdsföreningens årsmöte och med sina vackra färgkombinationer utgjorde det ett charmfullt inslag bland kulturbebyggelsen på Julita skans. Avgående ordf. landsantikvarie Ivar Schnell omges här av fyra glada föreningsmedlemmar. Fr.v. Marianne Hallstan, Aspö (Österåkers vardagsdräkt), Iris Ekström, Aspö (Mälardalsdräkt), Rora Hagström, Eskilstuna (Rekarnedräkt), samt Ida Thell, Dillnäs (Dagadräkt)" /Ur Södermanlands Nyheter i juni 1968

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Grupporträtt Papper
11 av 1229
DSLH 240 – Vävprover från Greta Larsson i Julita år 1955

DSLH 240 – Vävprover från Greta Larsson i Julita år 1955

Fem vävprover från fru Margareta (GRETA) Carlsson född Larsson (1905-1982) på Björksta i Julita vid inventering av hemslöjdskonsulent Ann-Marie von Stockenström år 1955

DSLH 240: 1-2: Längst till vänster två täcktygsprover från år 1900. Det ena visar rätsidan och det andra avigsidan. Varpen är i svart, grått, och rött bomullsgarn, inslaget i grått, svart, rött och gult bomullsgarn.

DSLH 240: 3: Överst till höger två bolstervarsprover vävda i kypert. Det ena provet visar rätsidan och det andra avigsidan. Varpen är i blått och vitt bomullsgarn, inslaget i blått, rött och vitt bomullsgarn.

DSLH 240: 4: Längst ner till höger prov på en…