Föremål
3 159 träffar

1 av 3159
SLM 18000 417 – Föremål

SLM 18000 417 – Föremål

Defekt. Cylinderformat ihåligt föremål av brons.
Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare öppnade ytan, ett…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Föremål
3 av 3159
SLM M025880 – Runsten

SLM M025880 – Runsten

Sö 280. Stenen står på kyrkogården cirka 50 meter söder om kykan. Den står upprätt, men det har egentligen aldrig varit meningen att den skulle stå, eftersom den saknar fotända. Troligen har den legat över en tidig kristen grav, kanske från 1000-talets senare del. Tekniskt sett är ristningen speciell. Stenen är huggen med ett spetsigt verktyg, pikhammare, inte med mejsel. ' ... björn och Underlög, moder och son, läto hugga denna sten efter Ulvrik och ... fader och son, och efter ... Underlögs son'. Källa: Runstenar i Södermanland, sida 93.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Föremål
Nyckelord: Arkeologi Skrift
6 av 3159
SLM M025720 – Runsten

SLM M025720 – Runsten

Sö 187, Hista. Stenen står 5 meter väster om vägen Stallarholmen - Mariefred, i en backe norr om Hista. En kvinna som bodde vid Harby, strax intill, berättar i en intervju från 1900-talets början att det var många som sade att det var något underligt med runstenen. 'När man går förbi den, rasslar det alltid som om någon skulle kasta sand på stenens baksida'. Hon berättar vidare att hon i början knappt hade vågat gå förbi stenen för att hämta vatten om kvällarna. Liknande berättelser finns om flera runstenar i landet. 'Tord och Brune och Tidkume läto resa denna sten…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Föremål
Nyckelord: Arkeologi Skrift
8 av 3159
SLM 18000 362 – Gångjärnstapp

SLM 18000 362 – Gångjärnstapp

1 fragmentKorroderat. Oidentifierbart järnfragment.
Undersökningen i kvarteret Rådhuset utfördes av Riksantikvarieämbetet under två säsonger åren 1963-1964 under ledning av Charlotte Önstad respektive Maud Eriksson (Figur 3). Därtill genomfördes även antikvarisk kontroll i samband med schaktningarna för det nya stadshuset år 1966. Den första säsongen, år 1963, undersöktes en cirka 1500 m2 stor yta (SR48) ner till ett djup av 0,5-1,5 meter under marken, varvid 0,3-0,8 meter tjocka kulturlager identifierades i tre skikt. Kulturlagren innehöll lämningar från 1500-1600-talet och bestod av avfallslager, stenhusgrunder, stenläggningar samt träkonstruktioner. Under den andra säsongen, år 1964 undersöktes, inom den tidigare öppnade ytan, ett 70 meter…

Innehållstyp: Arkeologiskt föremål
Ämnesområden: Föremål