Detaljhandel
1 359 träffar

4 av 1359
SLM R8-88-4 – Järnhandel i Nyköping

SLM R8-88-4 – Järnhandel i Nyköping

Huset uppfördes 1829. Första järnhandeln i huset drivs i mitten av 1800-talet av bröderna Sven August och Johan Eric Bäcklin. 1879-1897 var Viktor Jakobson ägare. 1897-1962 hette företaget Hjalmar Broberg & Co. Ägare var Hjalmar Broberg och Gustaf Malmström. 1942 sålde Broberg företaget till N.A. Svensson och Larsson. 1962 lades firman ner. Källa: Bildgruppen NYköping.
Bildhuggare Grahns plåt kopierad maj 1970.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Byggnad