Flen
7 091 träffar

10 av 7091
SLM M025930 – Runsten

SLM M025930 – Runsten

SÖ 54 Stenen står nära avtagsvägen till Blacksta från väg 58, på en åkerholmesöder om Blackstavägen. De sista fem raderna är i versform. Innebörden av textens laendburnik maen, 'av länsadelsbörd', egentligen ' födda till lantegendommar' är osäker. Det kan vara en motsvarighet till benämningen laender maen som förekommer i Västgötalagen. Dessa män tycks ha haft sin jord som förläning av konungen och varit hans handgångna män och företrädare ute i bygderna. Deras ställning gick i arv till sönerna. Torsten och Östen och Nattfare reste stenen efter Finnvind Och Olev, Torkel, sina bröder. Vero alla Vikings söner, av länsadelsbörd läto resa…

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Arkeologi Skrift
11 av 7091
SLM M025931 – Runsten

SLM M025931 – Runsten

SÖ 55 Stenen står öster om nr SÖ 54, på samma sid vägen, uppför sluttningen, ca 30 meter från vägen. l början av 1800-talet sprängdes stenen i tolv bitar av dåvarande markägaren, som trodde att det fanns skatter gömda under stenen. Två av bitarna är fortfarande försvunna, men resterande tio sammanfogades med järndubbar 1899. 1934 restes stenen på sin nuvarande plats. Torsten lät resa denna sten efter sig själv och sin son Hävner, Till England hade den unge kämpen farit. blev sedan hemma till sorg död.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Arkeologi Skrift