Kyrkor
6 193 träffar

1 av 6193
SLM 19060 – Ljusstake av järn med två ljuspipor, från Askersunds stadskyrka

SLM 19060 – Ljusstake av järn med två ljuspipor, från Askersunds stadskyrka

Ljusstake av järn med vridbar arm för två ljuspipor. Ställning på sexkantig fot med kulfötter. Gängad ställning dekorerad med spiraler och nertll försedd med två halvsfäriska delar som bildar ett klot över gängan. Upptill kula med knopp. Två ljushållare med balusterformade genombrutna mittpartier. En ljusbricka av järnplåt, diameter 11,7 cm, bevarad. Rester av röd (mönja?) färg på undersidan. 26 cm hög, 33 cm bred.

Litteratur: katalog öfver Södermanlands fornminnesförenings kyrkomuseum i Strängnäs, upprättad af Carl R. af Ugglas, Strängnäs 1911, nummer 131 "Från Askersunds stadsförsamlings kyrka".

En "Inventarieförteckning över Södermanlands Fornminnesmuseum i Strängnäs domkyrka" upprättades 1945 och uppdaterades på 1970-talet.…

Ämnesområden: Ljusstake Metall: Järn Smitt
Nyckelord: Kyrkor Ljus
8 av 6193
SLM M017053 – Ryningska gravkoret, Sköldinge kyrka år 1904

SLM M017053 – Ryningska gravkoret, Sköldinge kyrka år 1904

"... byggde fru Sigrid ett gravkor för sig själv och sin man. Själv kom hon emellertid at få sin gav på annan plats. Sigrid Kurtzels minne finns bevarat i korets flöjel, där hennes initialer SK är uthuggna tillsammans med årtalet 1656. Inne i gravkoret gjordes en väldig gravsten i form av ett slags stenbord prytt med den Ryningska ättens vapenbilder fem generationer bort i tiden. På stenbordet står fyra gossar huggna i sten med symboler för förargelsen nämligen en dödskalle, en nedåtvänd och slocknande fackla, ett timglas och en skål med såpbubblor. Ovanför stenbordet finns en minnestavla över landshövdingen Jakob…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Interiör Papper