Skrift
2 308 träffar

4 av 2308
SLM M025607 – Runsten

SLM M025607 – Runsten

Sö 111 Stenen står vid vägkanten framför kyrkan. Den hittades 1794 i golvet till Stenkvista gamla kyrka, som då revs i samband med att den nya byggdes. Uttrycket 'runristade minnesvårdar' finns även på sten nr 69. Båda ristningarna innehåller också en figur som möjligen skall föreställa Torshammaren. 'Helge och Fröger och Torgöt reste runristade (?) minnesvårdar efter Tjudmund, sin fader.' Källa: Runstenar i Södermanland.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Arkeologi Skrift
6 av 2308
SLM M025880 – Runsten

SLM M025880 – Runsten

Sö 280. Stenen står på kyrkogården cirka 50 meter söder om kykan. Den står upprätt, men det har egentligen aldrig varit meningen att den skulle stå, eftersom den saknar fotända. Troligen har den legat över en tidig kristen grav, kanske från 1000-talets senare del. Tekniskt sett är ristningen speciell. Stenen är huggen med ett spetsigt verktyg, pikhammare, inte med mejsel. ' ... björn och Underlög, moder och son, läto hugga denna sten efter Ulvrik och ... fader och son, och efter ... Underlögs son'. Källa: Runstenar i Södermanland, sida 93.

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Föremål
Nyckelord: Arkeologi Skrift
7 av 2308
SLM M025930 – Runsten

SLM M025930 – Runsten

SÖ 54 Stenen står nära avtagsvägen till Blacksta från väg 58, på en åkerholmesöder om Blackstavägen. De sista fem raderna är i versform. Innebörden av textens laendburnik maen, 'av länsadelsbörd', egentligen ' födda till lantegendommar' är osäker. Det kan vara en motsvarighet till benämningen laender maen som förekommer i Västgötalagen. Dessa män tycks ha haft sin jord som förläning av konungen och varit hans handgångna män och företrädare ute i bygderna. Deras ställning gick i arv till sönerna. Torsten och Östen och Nattfare reste stenen efter Finnvind Och Olev, Torkel, sina bröder. Vero alla Vikings söner, av länsadelsbörd läto resa…

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Arkeologi Skrift
8 av 2308
SLM M025931 – Runsten

SLM M025931 – Runsten

SÖ 55 Stenen står öster om nr SÖ 54, på samma sid vägen, uppför sluttningen, ca 30 meter från vägen. l början av 1800-talet sprängdes stenen i tolv bitar av dåvarande markägaren, som trodde att det fanns skatter gömda under stenen. Två av bitarna är fortfarande försvunna, men resterande tio sammanfogades med järndubbar 1899. 1934 restes stenen på sin nuvarande plats. Torsten lät resa denna sten efter sig själv och sin son Hävner, Till England hade den unge kämpen farit. blev sedan hemma till sorg död.

Innehållstyp: Fotografi
Nyckelord: Arkeologi Skrift
11 av 2308
SLM M025720 – Runsten

SLM M025720 – Runsten

Sö 187, Hista. Stenen står 5 meter väster om vägen Stallarholmen - Mariefred, i en backe norr om Hista. En kvinna som bodde vid Harby, strax intill, berättar i en intervju från 1900-talets början att det var många som sade att det var något underligt med runstenen. 'När man går förbi den, rasslar det alltid som om någon skulle kasta sand på stenens baksida'. Hon berättar vidare att hon i början knappt hade vågat gå förbi stenen för att hämta vatten om kvällarna. Liknande berättelser finns om flera runstenar i landet. 'Tord och Brune och Tidkume läto resa denna sten…

Innehållstyp: Fotografi
Ämnesområden: Föremål
Nyckelord: Arkeologi Skrift